Chương trình đối thoại công nghệ 'Xu hướng phổ cập nhà thông minh' 2020

Chương trình đối thoại công nghệ ‘Xu hướng phổ cập nhà thông minh’

Chương trình đối thoại công nghệ 'Xu hướng phổ cập nhà thông minh' 16
ACIS Giới thiệu trong chương trình ‘CHÀO BUỔI SÁNG’ trên HTV7
30/12/2017
Chương trình đối thoại công nghệ 'Xu hướng phổ cập nhà thông minh' 17
ACIS Khai trương đại lý mới ở Đắc Lắc
30/12/2017
Chương trình đối thoại công nghệ 'Xu hướng phổ cập nhà thông minh' 18
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button