fbpx

HỖ TRỢ

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP PHẦN MỀM

TRÊN IOS, ANDROID
  • Phần mềm iHome trên ANDROID (Tải)
  • Phần mềm iHome trên IOS
  • Hướng dẫn thiết lập phần mềm trên iOS, Android (Tải)
Yêu cầu
  • Trên thiết bị Android của mình, bạn vào kho ứng dụng Google Play, search từ khóa iHome.
  • Đối với iOS vào kho ứng dụng apple store, search từ khóa “iHome”.
 

DOWNLOAD