fbpx

HỖ TRỢ

LẮP ĐẶT & THIẾT LẬP PHẦN CỨNG
Tài liệu Hướng dẫn lắp đặt & thiết lập Video Hướng dẫn
CÀI ĐẶT & THIẾT LẬP PHẦN MỀM TRÊN IOS, ANDROID
  • Trên thiết bị Android của mình, bạn vào kho ứng dụng Google Play, search từ khóa ACIS-Home.
  • Đối với iOS vào kho ứng dụng apple store, search từ khóa “ACIS-Home”.
Hướng dẫn sử dụng
DOWNLOAD