Triển lãm Vietbuild 2014 2020

Triển lãm Vietbuild 2014

Triển lãm Vietbuild 2014 12
ACIS cùng 120 doanh nghiệp tham gia Ledtec ASIA
30/12/2017
Triển lãm Vietbuild 2014 13
Nhà Thông Minh Việt Nam Khiến Người Nhật Bất Ngờ
30/12/2017
Triển lãm Vietbuild 2014 14
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button