Nhà Phố A.Cương, Trần Não Q2,HCM 2020

Nhà Phố A.Cương, Trần Não Q2,HCM

Nhà Phố A.Cương, Trần Não Q2,HCM 4
Biệt thự A.Cang Q10,HCM
07/01/2018
Nhà Phố A.Cương, Trần Não Q2,HCM 5
Giải pháp nhà thông minh ACIS tại công trình biệt thự anh Dũng: “Với tôi, nhà thông minh là cuộc sống”
07/01/2018
Nhà Phố A.Cương, Trần Não Q2,HCM 6
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button