Biệt thự A.Cang Q10,HCM 2020

Biệt thự A.Cang Q10,HCM

Biệt thự A.Cang Q10,HCM 4
Nhà C.Hạnh Q12,HCM
07/01/2018
Biệt thự A.Cang Q10,HCM 5
Nhà Phố A.Cương, Trần Não Q2,HCM
07/01/2018
Biệt thự A.Cang Q10,HCM 6
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button