Nhà C.Hạnh Q12,HCM 2020

Nhà C.Hạnh Q12,HCM

Nhà C.Hạnh Q12,HCM 4
Penthouse SaigonPearl Bình Thạnh
07/01/2018
Nhà C.Hạnh Q12,HCM 5
Biệt thự A.Cang Q10,HCM
07/01/2018
Nhà C.Hạnh Q12,HCM 6
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button