Penthouse SaigonPearl Bình Thạnh 2020

Penthouse SaigonPearl Bình Thạnh

Penthouse SaigonPearl Bình Thạnh 4
Penthouse KDC Phú Mỹ, Q7, HCM
07/01/2018
Penthouse SaigonPearl Bình Thạnh 5
Nhà C.Hạnh Q12,HCM
07/01/2018
Penthouse SaigonPearl Bình Thạnh 6
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button