Mẫu Nhà Thông Minh Nhà A.Phương, Tân Phú, HCM 2020

Mẫu Nhà Thông Minh Nhà A.Phương, Tân Phú, HCM

Mẫu Nhà Thông Minh Nhà A.Phương, Tân Phú, HCM 4
Dự Án Nhà Thông Minh Nhà A.Quyền, Q8,HCM
07/01/2018
Mẫu Nhà Thông Minh Nhà A.Phương, Tân Phú, HCM 5
Dự Án Nhà A.Hào, Bình Thạnh, HCM
07/01/2018
Mẫu Nhà Thông Minh Nhà A.Phương, Tân Phú, HCM 6
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button