Dự Án Nhà Thông Minh Nhà A.Quyền, Q8,HCM 2020

Dự Án Nhà Thông Minh Nhà A.Quyền, Q8,HCM

Dự Án Nhà Thông Minh Nhà A.Quyền, Q8,HCM 4
Biệt thự, văn phòng Cty Tân Long Q7
07/01/2018
Dự Án Nhà Thông Minh Nhà A.Quyền, Q8,HCM 5
Mẫu Nhà Thông Minh Nhà A.Phương, Tân Phú, HCM
07/01/2018
Dự Án Nhà Thông Minh Nhà A.Quyền, Q8,HCM 6
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button