fbpx

Khai trương nhà mẫu thứ 5 tại TP, Hồ Chí Minh

Vì sao Apple bỏ 3 tỷ USD mua Beats
30/12/2017
Samsung mua lại nền tảng nhà tự động hóa SmartThings với giá 200 triệu đô la
30/12/2017
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button