Bùng nổ nhà thông minh made in Vietnam - Chuyển động số 190 2020

Bùng nổ nhà thông minh made in Vietnam – Chuyển động số 190

Bùng nổ nhà thông minh made in Vietnam - Chuyển động số 190 2
ACIS Với Triển Lãm Quốc Tế Lighting World 2013
30/12/2017
Bùng nổ nhà thông minh made in Vietnam - Chuyển động số 190 3
ACIS nhận bằng khen nghiên cứu khoa học công nghệ 2014-SHTP
30/12/2017
Bùng nổ nhà thông minh made in Vietnam - Chuyển động số 190 4
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button