Biệt thự C.Trang, Đại Phước Lotus, Đồng Nai 2020

Biệt thự C.Trang, Đại Phước Lotus, Đồng Nai

Biệt thự C.Trang, Đại Phước Lotus, Đồng Nai 4
Biệt thự C.Thủy KDC Gia Hòa Q9
07/01/2018
Biệt thự C.Trang, Đại Phước Lotus, Đồng Nai 5
Biệt Thự A.Hưng Q7
07/01/2018
Biệt thự C.Trang, Đại Phước Lotus, Đồng Nai 6
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button