Biệt thự C.Thủy KDC Gia Hòa Q9 2020

Biệt thự C.Thủy KDC Gia Hòa Q9

Biệt thự C.Thủy KDC Gia Hòa Q9 8
Biệt thự A.Tú, Đồng Nai
07/01/2018
Biệt thự C.Thủy KDC Gia Hòa Q9 9
Biệt thự C.Trang, Đại Phước Lotus, Đồng Nai
07/01/2018
Biệt thự C.Thủy KDC Gia Hòa Q9 10
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button