Biệt Thự A.Bách Villa Park, Q9, HCM 2020

Biệt Thự A.Bách Villa Park, Q9, HCM

Biệt Thự A.Bách Villa Park, Q9, HCM 4
Nhà A.Minh Gò Vấp, HCM
07/01/2018
Biệt Thự A.Bách Villa Park, Q9, HCM 5
Biệt thự A.Ngoan KDC Phong Phú 5, Q.Bình Chánh, HCM
07/01/2018
Biệt Thự A.Bách Villa Park, Q9, HCM 6
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button