Biệt thự C.Hà Garden Hill, Gò Vấp 2020

Biệt thự C.Hà Garden Hill, Gò Vấp

Biệt thự C.Hà Garden Hill, Gò Vấp 4
Nhà Phố A.Thiện, Thủ Đức
07/01/2018
Biệt thự C.Hà Garden Hill, Gò Vấp 5
Nhà A.Minh Gò Vấp, HCM
07/01/2018
Biệt thự C.Hà Garden Hill, Gò Vấp 6
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button