Nhà thông minh Acis tham gia triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM 2020

Nhà thông minh Acis tham gia triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM

Nhà thông minh Acis tham gia triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM 10
TPHCM thúc đẩy ứng dụng AI cho phát triển kinh tế
06/10/2020
Nhà thông minh Acis tham gia triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM 11
Phần mềm điều khiển nhà thông minh Acis có dễ sử dụng?
15/10/2020
Nhà thông minh Acis tham gia triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM 12

 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Trung tâm Hội nghị 272 từ ngày 14/10 – 18/10/2020.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên trù bị. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên. Phiên trù bị có sự hiện diện của 444/444 đại biểu chính thức được triệu tập, đạt tỉ lệ 100%.

Nhà thông minh Acis tham gia triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM 13

Nhà thông minh Acis tham gia triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM 14

Nhà thông minh Acis tham gia triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM 15

Nhà thông minh Acis tham gia triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM 16

Công tác chuẩn bị trước ngày khai mạc

Call Now Button