Member Directory Giải Pháp Nhà Thông Minh SmartHome Acis 2021

Tôi là Đỗ Nguyễn Thanh Đồng, hiện đang là CEO của ACIS Technology. Công ty của chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và cung cấp các giải pháp cho nhà thông minh ( Smarthome ) tại Việt Nam. ACIS định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ của mình để có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Call Now Button