Thông Tin Frank Fearon 2020 Acis SmartHome

Frank Fearon

01/01/2018
Hành tung bí ẩn như nhân viên của Apple 2

Hành tung bí ẩn như nhân viên của Apple

Apple luôn rất bí ẩn, không chỉ trong mắt cộng đồng, mà ngay cả bên trong nội bộ công ty. Nhân viên của Apple chỉ tiếp nhận những thông tin cơ bản. Họ sẽ chỉ biết đúng những gì mà mình cần phải biết cho công việc. Nếu họ là một kỹ sư phân cứng, bạn sẽ không hề biết những người trong nhóm lập trình phần mềm làm gì. Thậm chí, có một bộ phận còn bí mật hơn thế. Đó là dự án đặc biệt sản xuất ô tô của Apple mang tên Special Project. Kỹ sư Frank Fearon của dự án này trong email của mình chỉ để ở phần chữ ký một dấu chấm hỏi.   Đối với Apple, đó không phải là điều quá lạ lùng. Những nhân viên mới của công ty này đều phải qua khó “huấn luyện về bảo mật”. “Bạn không được nói với ai về công […]
Call Now Button