fbpx

Liệu bộ trung tâm của ACIS có đủ sức phát sóng đến các tầng cách quá xa không?

Các câu hỏiCategory: Trước khi triển khaiLiệu bộ trung tâm của ACIS có đủ sức phát sóng đến các tầng cách quá xa không?

Với các công trình của là cao ốc/ Nhà 4-5 tầng, liệu bộ trung tâm của ACIS có đủ sức phát sóng đến các tầng cách quá xa không?

1 Answers

– Mỗi công tắc của ACIS đều có khả năng Repeater
– chuyển tiếp sóng cho nhau, nên bộ trung tâm có thể để tầng nào cũng được, chỉ cần mỗi tầng có 1 công tắc của ACIS thì có thể điều khiển được từ tầng 1 đến tầng 50… – 2 công tắc có thể giao tiếp cách 2 tầng (ví dụ tầng 1 và tầng 3). Nhưng tốt nhất vẫn là nên có 1 công tắc ở tầng 2 làm trung gian chuyển tiếp sóng, để đảm bảo kết nối luôn ổn định.

Call Now Button