Acis Smarthome Có Khả Năng Tích Hợp alexa, google voice...?

Có khả năng tích hợp với alexa, google voice…?

Các câu hỏiCategory: QuestionsCó khả năng tích hợp với alexa, google voice…?

Mình muốn lắp đặt nhà thông minh và chọn giải pháp bên Acis? Nhưng giải pháp hệ thống Smarthome bên mình có thể tích hợp khả năng điều hiển bới các hệ thống như alexa, google voice, hoặc ifttt không??? Mong nhận được câu trả lời và tư vấn sớm nhất, Cảm ơn AD

1 Answers

Acis đã tích hợp voice control vào hệ thống điều khiển. Toàn bộ thiết bị nhà thông minh Acis sẽ được điều khiển thông qua trợ lý ảo Google Assistant

Call Now Button