Liệu bộ trung tâm của ACIS có đủ sức phát sóng đến các tầng cách quá xa không?

Liệu bộ trung tâm của ACIS có đủ sức phát sóng đến các tầng cách quá xa không?

Các câu hỏiCategory: Trước khi triển khaiLiệu bộ trung tâm của ACIS có đủ sức phát sóng đến các tầng cách quá xa không?

Với các công trình của là cao ốc/ Nhà 4-5 tầng, liệu bộ trung tâm của ACIS có đủ sức phát sóng đến các tầng cách quá xa không?

1 Answers

– Mỗi công tắc của ACIS đều có khả năng Repeater
– chuyển tiếp sóng cho nhau, nên bộ trung tâm có thể để tầng nào cũng được, chỉ cần mỗi tầng có 1 công tắc của ACIS thì có thể điều khiển được từ tầng 1 đến tầng 50… – 2 công tắc có thể giao tiếp cách 2 tầng (ví dụ tầng 1 và tầng 3). Nhưng tốt nhất vẫn là nên có 1 công tắc ở tầng 2 làm trung gian chuyển tiếp sóng, để đảm bảo kết nối luôn ổn định.

Call Now Button