Sau khi sử dụng hệ thống Thông minh của ACIS mà xảy ra sự cố và các vấn đề trục trặc về sau, rồi bảo hành, sửa chữa phức tạp sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình gia chủ thì sao?

Sau khi sử dụng hệ thống Thông minh của ACIS mà xảy ra sự cố và các vấn đề trục trặc về sau, rồi bảo hành, sửa chữa phức tạp sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình gia chủ thì sao?

Các câu hỏiCategory: Sau khi sử dụngSau khi sử dụng hệ thống Thông minh của ACIS mà xảy ra sự cố và các vấn đề trục trặc về sau, rồi bảo hành, sửa chữa phức tạp sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình gia chủ thì sao?

Sau khi sử dụng hệ thống Thông minh của ACIS mà xảy ra sự cố và các vấn đề trục trặc về sau, rồi bảo hành, sửa chữa phức tạp sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình gia chủ thì sao?

1 Answers

– Đây là tâm lý chung của đa số Khách Hàng. Vì hầu hết các hệ thống điều khiển thông minh hiện nay rất phức tạp. Anh phải đi dây ngay từ đầu, gom về tủ trung tâm, chỉ làm được cho nhà xây mới. trong hệ thống đó, nếu 1 thiết bị trục trặc là toàn bộ hệ thống bị ảnh hưởng.
– ACIS thì dùng công nghệ không dây, thi công đơn giản chỉ là thay công tắc cơ trong nhà thành công tắc cảm ứng. Nếu không có bộ trung tâm, thì mỗi công tắc vẫn hoạt động độc lập nhau, công tắc này có chập điện cháy đi nữa thì công tắc khác vẫn hoạt động được.
– Nếu sau này anh có chuyển qua nhà khác ở, chỉ cần gỡ ra, đem qua nhà mới lắp vào, mua công tắc cơ bình thướng gắn cho nhà cũ. Vậy là được, hầu như không bị lệ thuộc gì về Sản Phẩm hay công nghệ cả

Call Now Button