Acis có tích hợp được hệ thống camera vào smarthome ?

Acis có tích hợp được hệ thống camera vào smarthome ?

Các câu hỏiAcis có tích hợp được hệ thống camera vào smarthome ?

Acis có tích hợp được hệ thống camera vào smarthome ?

1 Answers

Hiện nay, Acis có thể tích hợp mọi hãng camera vào app Ihome Acis. Giám sát trực quan, an ninh
Tham khảo tại: https://www.youtube.com/watch?v=V-JYbF9OvBM

Call Now Button