Party Cuối Tuần Phần 2 2020

Party Cuối Tuần Phần 2

ACIS Lễ Tốt Nghiệp
30/12/2017
Party Cuối Tuần Phần 2 22
Tìm Nhà Thông Minh Ở Đâu Tại Việt Nam
30/12/2017
Party Cuối Tuần Phần 2 23
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button