Những Giọng Ca Trẻ Mới Nổi Đầy Nhiệt Huyết Của ACIS 2020

Những Giọng Ca Trẻ Mới Nổi Đầy Nhiệt Huyết Của ACIS

Những Giọng Ca Trẻ Mới Nổi Đầy Nhiệt Huyết Của ACIS 22
Triển Lãm Vietbuild 2012
30/12/2017
Những Giọng Ca Trẻ Mới Nổi Đầy Nhiệt Huyết Của ACIS 23
Lễ ra mắt Sài gòn CEO Group – ACIS
30/12/2017
Những Giọng Ca Trẻ Mới Nổi Đầy Nhiệt Huyết Của ACIS 24
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button