fbpx

Nhà thông minh đơn giản hơn Bạn nghĩ

Apple đang phát triển thiết bị Smart Home đầu tiên
31/12/2017
Microsoft bắt tay Qualcomm tham gia thị trường nhà thông minh
31/12/2017
SmartHome
SmartHome
Nhà thông minh trong tiếng Anh được gọi là: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.
Call Now Button