Tại sao hầu hết các hãng đều làm server local- máy chủ nằm trong nhà Khách Hàng, thì ACIS lại làm Server online.

Tại sao hầu hết các hãng đều làm server local- máy chủ nằm trong nhà Khách Hàng, thì ACIS lại làm Server online.

  • Xin đính chính lại là ACIS có thể làm server local theo yêu cầu của KH. KH cứ trang bị server và đăng ký 1 địa chỉ IP tĩnh. ACIS sẽ cài phần mềm server vào và trỏ các phần mềm điều khiển trên windows, android, iOS,… về IP tĩnh cho căn nhà. Cài riêng cho các điện thoại của nhà đó.
  • Tuy nhiên, chi phí đầu tư server, cài đặt hệ thống, bảo trì định kỳ…còn cao hơn rất nhiều so với tổng chi phí đầu tư giải pháp ACIS. và khi đã trỏ về server Local thì bảo mật cũng kém hơn nhiều, không được cập nhật từ hệ thống nữa, cả các phần mềm trên điện thoại cũng không được update từ kho ứng dụng quốc tế (vì phần mềm đã chỉnh sửa riêng cho căn nhà đó).