Nếu vô tình mất điện thoại, máy tính rồi có kẻ gian lấy được, mở cửa vào nhà thì sao? Vì mật khẩu bị lưu trong phần mềm rồi.

Nếu vô tình mất điện thoại, máy tính rồi có kẻ gian lấy được, mở cửa vào nhà thì sao? Vì mật khẩu bị lưu trong phần mềm rồi.

  • Khi sử dụng, phải đăng nhập 3 ô trống : tài khoản quản trị - tài khoản điều khiển – mật khẩu TKĐK, và để tiện cho KH, ACIS cho phép nhớ mật khẩu, khi cần chỉ bấm nút đăng nhập để vào điều khiển nhà.
  • Tuy nhiên, khi mở cửa thì cần phải có mật khẩu khác – do chính chủ nhà thiết lập, khi cần đóng/mở cửa đều phải nhập mật khẩu cửa – và nó không nhớ trên bất kỳ thiết bị, mỗi lần vào bắt buộc phải nhập mật khẩu.
  • Ngoài ra anh /chị có thể thay đổi thông tin tài khoản đăng nhập vào phần mềm, khi đó các thiết bị điện thoại phải đăng nhập lại với tài khoản mới và điện thoại bị mất không thể đăng nhập vào điều khiển được.