Nếu mất điện thì sản phẩm ACIS có hoạt động được nữa không?

Nếu mất điện thì sản phẩm ACIS có hoạt động được nữa không?

  • Sản phẩm ACIS không quản lý việc cấp nguồn điện vào nhà, đó là do Tập Đoàn Điện Lực quốc gia quyết định. Nhưng nếu có điện dự phòng hoặc khi có điện quốc gia cấp lại, hệ thống sẽ tự kích hoạt lại và sử dụng bình thường, Anh/Chị không cần phải làm gì cả.
  • Khi đã mất điện thì các thiết bị gia dụng sử dụng điện cũng không thể hoạt động cho nên việc điều khiển cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.