Nếu đang ngủ mà con cái nó lấy điện thoại bật tắt thiết bị lung tung trong phòng Bố Mẹ thì sao?

Nếu đang ngủ mà con cái nó lấy điện thoại bật tắt thiết bị lung tung trong phòng Bố Mẹ thì sao?

  • Mỗi Sản Phẩm đều có 1 tài khoản Quản trị, nhưng từ đó có thể tạo ra nhiều tải khoản con, và phân quyền cho từng thành viên trong gia đình, ngăn việc thành viên này điều khiển phòng thành viên khác. Chỉ có chủ nhà mới có thể điều khiển tất cả.