Nếu có trường hợp nhân viên kỹ thuật bên ACIS nghỉ việc, sau đó thù hằn công ty hoặc muốn trộm cướp nhà khách hàng nên họ sẽ đột nhập vào nhà khách hàng, hoặc nửa đêm bật/tắt điện nhà đó thì sao?

Nếu có trường hợp nhân viên kỹ thuật bên ACIS nghỉ việc, sau đó thù hằn công ty hoặc muốn trộm cướp nhà khách hàng nên họ sẽ đột nhập vào nhà khách hàng, hoặc nửa đêm bật/tắt điện nhà đó thì sao?

  • Đây là điều Anh/Chị lo ngại cũng hoàn toàn chính đáng. Và tất nhiên ACIS cũng hiểu đó là điều cơ bản mà KH nào cũng lo lắng, nên ngay từ đầu, ACIS đã đưa ra quy trình bảo mật cho KH như sau:
  • Mật khẩu mỗi nhà do Khách Hàng thiết lập, sẽ lưu tại server và không ai xem được mật khẩu này, và thực tế là phần mềm quản lý tài khoản khách hàng hiện chỉ xem được tên tài khoản do KH đặt, còn mật khẩu hiện lên luôn là 6 dấu Sao.
  • Để giao tiếp về đến 1 căn nhà, phải qua nhiều lớp với các đoạn code – gọi là mã bắt tay, GĐ ACIS là người nắm đoạn code cuối cùng quan trọng nhất. Không kỹ sư nào ACIS biết được.
  • Các thiết bị đã kết nối với bộ trung tâm MCE thì đã nhận mật mã liên kết vào hệ thống và không thể liên kết với bất kỳ thiết bị nào khác ngoài bộ xử lý trung tâm. Cho nên chỉ có thể can thiệp khi người đó trực tiếp cầm trên tay bộ trung tâm MCE của ACIS. Điều này cũng có nghĩa là kẻ đột nhập phải vào bên trong ngôi nhà ngay cả những kỹ sư ACIS là người biết được chuẩn giao tiếp và tần số cũng không thể can thiệp được nếu ở bên ngoài nhà KH.

Tìm hiểu thêm về hệ thống bảo mật Download