Khi đang ở xa nhà, nhưng vào phần mềm điều khiển về căn nhà, mà không thấy biểu tượng đèn đổi sang trạng thái tắt/mở gì cả, dù đã chạm vào đèn nhiều lần rồi, điện thoại vẫn đang có mạng 3G,Wifi tốt. Vậy là sao ?

Khi đang ở xa nhà, nhưng vào phần mềm điều khiển về căn nhà, mà không thấy biểu tượng đèn đổi sang trạng thái tắt/mở gì cả, dù đã chạm vào đèn nhiều lần rồi, điện thoại vẫn đang có mạng 3G,Wifi tốt. Vậy là sao ?

  • Trạng thái thiết bị trên phần mềm là lấy theo trạng thái thực của từng thiết bị trong nhà để hiển thị lên, chứ phần mềm không tự lật trạng thái sau mỗi lần tắt/mở. Trong trường hợp trên, có thể là bộ trung tâm trong nhà đã mất kết nối Internet, do lỏng dây cáp mạng, hoặc nhà Anh/Chị mất mạng internet. Ngoài ra có thể còn nguyên nhân là ở nhà đã mất điện hoàn toàn. Anh có thể điện thoại về nhờ người nhà kiểm tra lại xem.